Omsorgstagare med skyddad identitet

Syftet med rutinen är att säkerställa en korrekt, trygg och rättssäker hantering av omsorgstagare med skyddade personuppgifter inom samtliga delar av omsorgsförvaltningens verksamhetsområde. Rutinen behandlar inte frågor som rör anställda med skyddade personuppgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2024