Social dokumentation

Enligt socialtjänstlagen har all personal en skyldighet att dokumentera. Den sociala dokumentationen är även ett verktyg för att säkerställa kvaliteten inom omsorg och vård.

Omsorgsförvaltningen har gemensamma anvisningar för alla som arbetar inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Detta gör att dokumentationen sköts på ett likartat sätt och håller en hög kvalitet.

Oavsett vem som är i tjänst ska allt finnas dokumenterat på samma sätt. Det blir en röd tråd som leder till trygghet och kvalitet både för omsorgstagare och för personalen.

Rutin för social dokumentation , 343.5 kB.

Rutin för egenkontroll av social dokumentation , 150.7 kB.

Dokumentationsombudets roll-uppdragsbeskrivning , 85.4 kB.

Arbetsdokument för analys av resultat av granskning av social dokumentation (word) , 31 kB.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2024