Nutritionshandbok

Nutritionshandboken ska vara en kvalitetssäkring för hur alla inom Växjö kommuns omsorgsförvaltning arbetar med nutritionsfrågor och säkerställa vårt gemensamma mål - välnutrierade omsorgstagare som känner matglädje.

Vi som ansvarar för innehållet i Nutritionshandboken jobbar som dietister i Växjö kommuns omsorgsförvaltning.

Under nästa avsnitt har vi samlat lagstiftning, styrande dokument och kunskapsstöd samt omsorgsförvaltningens rutiner och riktlinjer för mat, måltider och nutrition.

Under digitala hjälpmedel finns säkra appar och websidor kring nutritionsfrågor, tänkta att ge stöd och inspiration i det dagliga arbetet.

Innehållsansvariga för Nutritionshandboken är

Cecilia Svanberg, dietist
Johanna Ahlqvist, dietist

OBS! Ett utskrivet dokument är en kopia. Giltig version finns alltid på webbplatsen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2024
Nutritionshandbok