Ansvar och samverkan

I detta kapitel finns information om ansvarsfördelning och exempel på lokal samverkan.

I Livsmedelsverkets dokumentation Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen - Ordinära och särskilda boenden - hemtjänst och äldreboenden beskrivs fem framgångsfaktorer för bra måltider.

I Växjö kommun delar omsorgsförvaltningen ansvaret för måltiderna med måltidsorganisationen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2024