Mat och måltider i kommunal omsorg

Till omsorgsförvaltningens ansvarsområde hör kunder i särskilt boende, korttidsboende med växelvård och i ordinärt boende.

Måltidsorganisationen tilllagar huvudmåltiderna som serveras i särskilt boende, korttidsboende samt till matdistributionens kunder i ordinärt boende. En del kunder har enbart matdistribution som insats.

De mindre måltiderna som förfrukost, frukost, mellanmål till eftermiddag, kväll eller natt bereds oftast på avdelningen. Av olika anledningar kan även mindre måltider komma från måltidsorganisationen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2022
Nutritionshandbok