Mat och måltider i kommunal omsorg

Inom kommunal omsorg arbetar vi med mat och måltider inom socialtjänstlagens ram. Omsorgsförvaltningen ansvarar för måltider inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning.

För måltidskvalitén, med goda individanpassade måltider, ansvarar enhetschefen, se bild nedan. Det innebär att personalen har den kompetens som behövs för att utföra sina arbetsuppgifter och att gällande rutiner följs. På särskilt boende och i bostad med särskilt service innebär ansvaret att det finns rutiner för dygnets alla måltider och att måltiderna serveras jämt fördelade under dygnet, samt att de måltider som omsorgspersonalen tillreder ska innehålla energi och näring i linje med allmänna rekommendationer. I ordinärt boende ansvarar enhetschefen för verkställighet av de beslut som handläggare fattar gällande mat och måltider.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2024
Nutritionshandbok