Att förebygga och behandla undernäring

Ansvariga för en verksamhet ska upprätta en rutin för hur undernäring förebyggs, upptäcks och behandlas.

Socialstyrelsen publicerade i augusti 2022 en föreskrift (bindande regler): HSLF-FS 2022:49 Förebyggande av och behandling vid undernäring Länk till annan webbplats.. Föreskriften ska tillämpas i verksamheter som omfattas av HSL, SOL och LSS och där ska huvudmännen för verksamheten upprätta en rutin för hur undernäring förebyggs, upptäcks och behandlas.

I Växjö kommun finns den en gällande rutin för nutrition , 219.1 kB. (antagen i april 2024) som vi ska arbeta enligt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2024
Nutritionshandbok