Nutritionsvårdsprocessen

Nutritionsomhändertagandet är en del av den medicinska behandlingen i hälso- och sjukvården. För effektivt och säkert omhändertagande krävs en strukturerad process som följer samma struktur som en vårdprocess.

Legitimerad personal inom hälso- och sjukvården ansvarar för de aktiviteter som ingår i nutritionsvårdsprocessen. Nutritionsvårdsprocessen innefattar riskbedömning, utredning, åtgärder/behandling och uppföljning/utvärdering, se figuren.

Nutritionsvårdsprocessen

Från Socialstyrelsens kunskapsstöd "Att förebygga och behandla undernäring"

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2022
Nutritionshandbok