Utredning

Efter att en patient bedömts ha risk för undernäring utreds bakgrund, art och grad av problemet av sjuksköterska.

Resultatet av utredningen utgör underlaget för vilken nutritionsbehandling som ordineras, ger kunskap om andra professioner med mer specifika kunskaper behöver tas in och hur ofta patienten behöver följas upp.

Utredningen omfattar:

  1. BMI och viktförändring
  2. Bakomliggande orsak
  3. Bedömning av intag och behov
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2024
Nutritionshandbok