BMI och viktförändring

Att bedöma patientens aktuella BMI och ta reda på hur viktförändringen sett ut över tid är grundläggande för utredningen.

Väga kroppsvikten

All ofrivillig viktförlust ska utredas oavsett patientens ursprungsvikt. Digital våg avsedd för medicinskt bruk eller sittvåg ska alltid användas. Om lyft används vid förflyttning kan en digital våg placeras mellan lyft och lyftsele. En sådan våg finns att låna på Sandvägen 2, Glashuset.

Lämliga riktlinjer för vägning

  • Var uppmärksam på om patienten bär tunga kläder eller skor. I sådana fall är det viktigt att det görs avdrag med skornas vikt från den totala kroppsvikten. Viktavdrag för kläder beöver inte göras om patienten endast har på sig underkläder/nattkläder
  • Om patienten använder blöja är det viktigt att denna är torr/bytt innan vägning. Använder patienten kateterpåse ska denna tömmas in vägning.
  • Vikten anges i närmaste 0,1 kg, alltså med en decimal

Beräkna BMI

BMI är en förkortning av Body Mass Index, vilket är ett mått på vikten i förhållande till längden. BMI-värdet anges oftast med en decimal. För att beräkna BMI används formeln:

Vikten delat med värdet av längden i meter x längden i meter

Exempelpersonen är 165 cm lång och väger 72 kg

BMI= 26,5 (1,65x1,65 = 2,72) (72/ 2,72 = 26,47)

Här finns även en kalkylator Länk till annan webbplats. för uträkning av BMI samt BMI för amputerade.

BMI-tabell för vuxna och äldre personer

Tabell över BMI för vuxna


18-69 år

70 år och äldre

Undervikt

BMI < 20

BMI < 22

Normalvikt

BMI 20-25

BMI 22-27

Övervikt

BMI 25-30

BMI > 27

Fetma

BMI > 30


Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2024
Nutritionshandbok