Åtgärder

Nutritionsbehandling syftar till att tillgodose den enskildes energi-, närings- och vätskebehov på ett optimalt sätt. Basen för all nutritionsbehandling är vanlig mat.

Nutritionsbehandling kan innebära rådgivning kring måltidsordning och nattfasta, måltidsmiljön eller matvanor, ätstödjande åtgärder eller berikning av maten med vanliga livsmedel. Vid olika sjukdomstillstånd, exempelvis undernäring, kan man behöva komplettera med ytterligare insatser. Nutritionsbehandling kan också innebära anpassning av kosten, speciallivsmedel, näringsdryck, berikningsmedel, förtjockningsmedel och enteral eller parenteral nutrition.

 

Källa: Socialstyrelsen kunskapsstöd: Att förebygga och behandla undernäring Nationellt kunskapsstöd i hälso- och sjukvård och socialtjänst

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2024
Nutritionshandbok