Ordination av specialkost

Sjukdom och/eller funktionshinder kan hos den enskilde leda till att man inte kan äta samma mat som alla andra. Man kan då behöva en specifikt anpassad kost utifrån behov och förutsättningar.

Specialkost är en del av den medicinska behandlingen av ett sjukdomstillstånd eller en funktionsnedsättning. En nutritionsutredning ska ha genomförts för att identifiera behov av individanpassad kost. En specialkost ordineras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med nutritionsansvar. I Växjö kommuns omsorgsförvaltning är det patientansvarig sjuksköterska som ordinerar enligt gällande rutin, men ordinationen kan också komma från dietist, logoped eller läkare i region Kronoberg.

Behandling med specialkost omfattar dygnets alla måltider, den ordineras individuellt och ska dokumenteras i journalen och utvärderas, precis som alla andra ordinationer och behandlingsinsatser. Den som ordinerar en individuell specialkost ansvarar också för att ändra eller avsluta denna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2022