Hantering av måltider som inte beställs från måltidsorganisationen

Måltider, som inte beställs från måltidsorganisationen, i särskilda och ordinära boenden.

På särskilt boende ansvarar enhetschef för att inköp av varor, tillredning och servering av mellanmål och frukost görs. Det är också enhetschefens ansvar att personalen har tillräcklig kunskap att utföra detta arbete, även när det gäller specialkost enligt ordination. Sjuksköterska, logoped eller dietist som har ordinerat ska tillhandahålla information om den individuella ordinationen till berörd personal.

I ordinärt boende ansvarar omsorgstagaren själv för sin mathållning. I de fall då omsorgstagaren har beviljat ätstödjande åtgärder i form av till exempel matlagning i hemmet eller mellanmål som en insats/nutritionsordination lägger patientansvarig sjuksköterska en ordination till baspersonal utifrån individuellt behov av specialkost.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2022