Vanliga nutritionsproblem

I avsnittet beskrivs några av de nutritionsproblem som kan vara en följd av ålderns påverkan på kroppen.

När kroppen åldras påverkas alla funktioner och organ. Att kunna äta och dricka är livsavgörande. Att kunna tugga och svälja maten, att ha en fungerande matsmältning kan kännas självklart. Med ålderns påverkan blir det inte självklart längre. Att kunna föra maten maten till munnen, att kunna hålla i bestick och glas. Det är en del av det som omsorgspersonalen kan hjälpa till med. För att inte påskynda nedbrytningen av muskler är det värdefullt att varje indvid får den mat de tycker om och kan äta. För många äldre är det inte bara det naturliga åldrandet som påverkar, ju äldre människan blir desto större risk är att man drabbas av sjukdom.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2022
Nutritionshandbok