Diabetes hos äldre

Diabetes är ett samlingsbegrepp för sjukdomar som karaktäriseras av förhöjd nivå av socker (glukos) i blodet.

Vårdgivaren, den som utrett diabetikern och gjort ordinationen är den som ska kontaktas i första hand när frågor uppstår.

Insulin, som produceras i bukspottkörteln, gör det möjligt för sockret i blodet att komma in i kroppens celler.

Vid typ 1 saknar kroppen förmåga att producera insulin och det måste därför alltid tillföras.

Vid typ 2 producerar bukspottkörteln mindre insulin än vad kroppen behöver för att hålla blodsockret inom normala gränser. Insulinresistens är en annan orsak till diabetes typ 2. Det innebär att cellernas förmåga att reagera på insulin är nedsatt, vilket leder till att glukosupptaget försämras.

En del personer med diabetes typ 2 behandlas enbart med kost, en del behöver blodsockersänkande eller insulinfrisättande tabletter och ibland kan insulin behövas även vid denna form av diabetes.

Symtom

Högt blodsocker (hyperglykemi) hos äldre beror oftast på infektioner eller på att behandlingen är otillräcklig. Symtom är trötthet, ökad törst och stora urinmängder. Klåda i underlivet, hunger och illamående kan också vara symtom på högt blodsocker. När blodsockret ligger högt är det bra att dricka vatten.

Lågt blocksocker (hypoglykemi) kan bero på för lite mat, ökad fysisk aktivitet utan extra tillskott av mat, alkohol, för hög dos av tabletter eller insulin, eller att det går för lång tid mellan måltiderna.

Tecken på lågt blodsocker är främst svettningar, oro, darrighet, irritation, hunger och koncentrationssvårigheter. Det är framför allt personer med insulinfrisättande tabletter eller insulinbehandling som löper risk att få för lågt blodsocker.
I dessa fall är det bra att ha druvsockertabletter tillhands, då druvsocker höjer blodsockret snabbt.

När druvsockret har haft effekt är det bra om man äter ett mellanmål, t ex smörgås och ett glas mjölk så att blodsockret kan stabilisera sig och inte sjunka på nytt när effekten av druvsockret har avtagit.

För en del äldre personer kan alltför lågt blodsocker vara en större risk att leva med än något förhöjda blodsockervärden.

Målsättning med behandling

Det övergripande målet för behandlingen av diabetes hos äldre personer är att ha så god livskvalitet som möjligt. Man vill uppnå symtomlindring, dvs undvika trötthet, törst, sår som inte läker och urinvägsinfektioner som kan tillstöta om blodsockret ligger för högt.
Hos yngre är det viktigt att förebygga olika diabetesrelaterade komplikationer som ögon-, njur- och nervförändringar och fotproblem. Det tar ofta lång tid att utveckla dessa komplikationer. Om en äldre person insjuknar i diabetes hinner inte dessa komplikationer utvecklas. Andra risker, exempelvis ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar ökar för den äldre.

Vid uppmärksammad malnutrition tonas målsättningen i diabetesbehandlingen ned till förmån för optimering av energi- och näringsintaget för att stoppa viktnedgång/bibehålla kroppsvikt.

Man ska eftersträva så normala blodsockervärden som möjligt även hos äldre. Individuella hänsyn tas för ålder, andra sjukdomar, senkomplikationer och sociala faktorer.

Principerna för dagens diabeteskost

Det finns ingen principiell skillnad mellan näringsrekommendationerna för ”friska” personer och personer med diabetes. Det ska finnas en balans mellan mat och motion i relation till den diabetestyp man drabbats av.

För insulinbehandlade patienter är relationen mellan mat och insulindoser särskilt viktig för att undvika både för lågt och för högt blodsocker efter måltid.

Maten – en del av behandlingen

Om en mindre mängd socker ingår i en måltid eller i ett mellanmål påverkar det vanligtvis inte blodsockret. En till ett par teskedar socker kan ingå per måltid – man får pröva sig fram. Vissa personer kanske klarar av att använda vanlig lingonsylt till maten, medan någon annan kan behöva en lingonsylt med mindre socker. En del personer kan äta en liten portion av den vanliga desserten, andra behöver diabetesanpassad dessert.

Ibland kanske det blir för mycket med både lingonsylt, söt måltidsdryck och dessert till maten trots att man använder diabetesanpassade alternativ – då kan man behöva välja bort någon del i måltiden eller anpassa behandlingen.

Äldre personer med diabetes kan oftast äta en vanlig kaka eller bullskiva till kaffet. Eftersom små mängder socker inte påverkar blodsockret så mycket minskar behovet av sötningsmedel, men ibland kan de vara ett bra alternativ.

Höga blodsockervärden kan bero på att den äldre har en pågående infektion, är i efterförloppet av en operation, har sovit dåligt, är psykiskt stressad eller orolig, har smärta eller börjar äta mindre än vanligt.

Mat som behandling vid undernäring

Ofrivillig viktförlust, låg vikt (BMI under 22 om man är över 70 år eller under 20 om man är under 70 år) och/eller ätsvårigheter är vanliga tecken på undernäring. När undernäring och diabetes förekommer samtidigt är det bra att berika maten med extra fett, t ex olja eller flytande margarin i frukostgröten, på grönsaker eller i potatismos och sås. Fett påverkar inte blodsockret, och är dessutom det mest energitäta näringsämne som finns.

Drycker

Alla drycker utan tillsatt socker är att föredra framför sötade produkter.

Mjölk och naturell fil innehåller cirka 5 gram kolhydrat per deciliter, vilket motsvarar ungefär två sockerbitar. Mjölk ger till skillnad från andra kolhydratrika drycker också ett bra tillskott av protein, vitaminer och mineraler.
Se respektive produkts "Näringsvärde" för innehåll per deciliter.

Kosttillägg / näringsdrycker

Kompletta kosttillägg med hög energi- och näringstäthet är att föredra för personer med sjukdomsrelaterad undernäring.
Det finns kosttillägg speciellt framtagna för personer med diabetes, där kolhydratinnehållet är lågt och av en typ som inte höjer blodsockret lika snabbt som kolhydraterna i andra kosttillägg.

Munvård

Vid diabetes är mun- och tandvård extra viktig. Muntorrhet är vanligt hos äldre personer som behandlas med flera olika läkemedel.

Diabetessjukdomen i sig kan medföra muntorrhet, som i sin tur ökar risken för karies och infektioner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2022
Nutritionshandbok