Kognitiva sjukdomar och demens

Faktaägare för kapitlet Kognitiva sjukdomar och demens är Aida Alagic, distriktssköterska/demenssjuksköterska i Växjö Kommun.

Meddela faktaägare om felaktigheter upptäcks i kapitlet samt om du saknar något.

I Växjö kommun finns det ett demens-team som består av tre demenssjuksköterskor och en demensundersköterska.

Aida Alagic, distriktssköterska/demenssjuksköterska

Britt-mari Strandberg, demenssjuksköterska

Johanna Leandersson, demenssjuksköterska

Petra Andersson- Rolf, demensundersköterska

Det går även att nå oss via Växjö kommuns kontaktcenter 0470-41 000

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2024