Kognitiva sjukdomar och demens

Faktaägare för kapitlet Kognitiva sjukdomar och demens är Aida Alagic, distriktssköterska/demenssjuksköterska i Växjö Kommun.

Meddela faktaägare om felaktigheter upptäcks i kapitlet samt om du saknar något.

I Växjö kommun finns det ett demens-team som består av tre demenssjuksköterskor och en demensundersköterska.


Aida Alagic, distriktssköterska/demenssjuksköterska: 0470 - 73 47 09

Britt-mari Strandberg, demenssjuksköterska: 0470 - 79 68 84

Johanna Leandersson, demenssjuksköterska: 0470 - 412 80

Petra Andersson- Rolf, demensundersköterska: 0470 - 435 80


Det går även att nå oss via Växjö kommuns kontaktcenter 0470-41 000

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2022