Utbildningar

Demenssjuksköterskorna håller i många utbildningar med fokus och förbättringsvisioner för patienter med kognitiv sjukdom/demens.

NYHET! BPSD - utbildningsdagen

Nyhet på gång med BPSD-registret och arbetsmetoden. Under våren 2024 startade BPSD-utbildningsdagen på ett av Växjö kommuns särskilda boenden. Samtliga särskilda boende i Växjö kommun ska få ta del av denna utbildning.

Utbildningen riktar sig till hela teamet och samtliga professioner som arbetar runt patienter med en kognitiv sjukdom/demens. Några professioner som berörs: enhetschef, sjuksköterska, baspersonal, fysioterapeut och arbetsterapeut, lokalvårdare m fl.

 

BPSD- administratörsutbildning

BPSD-administratörsutbildningen tillhandahålls två gånger/år. Utbildningen går att anmäla sig till i samråd med respektive enhetschef och demensteamet. Mer information om kursbeskrivning via utbildningsportalen.

 

Öppen informationskväll - ingen anmälan behövs

Är du intresserad av kognitiva sjukdomar/demens? Misstänker du att någon i din omgivning eller direkta närhet har problem med minnet? Välkommen för att lära dig mer och kognitiva sjukdomar, hur en utredning går till, vilka kontaktvägar som finns och lite tips och råd kring bemötande för patientgruppen vi fokuserar på.

Datum: 24 september

Tid: 17.00 - 18.30, plats: St. Sigfridsområdet, Festsalen

 

Obs: ingen anmälan till detta tillfälle behövs.

Möjlighet till digitalt deltagande finns, då krävs anmälan för att erhålla länk via mejl

Anhörigutbildning

Utbildning som riktar sig till anhöriga till närstående med kognitiv sjukdom/demens. Känner du någon/några som är anhöriga till närstående med kognitiv sjukdom/demens och som kan vara intresserad att få veta mer? Då är dem välkomna på anhörigutbildningen. Utbildningen är ett sammarbete mellan Växjö kommun och Region kronoberg.

Datum: 22 oktober

Tid: 17.00 - 19.00, plats: St. Sigfridsområdet, Festsalen

Datum: 29 oktober

Tid: 17.00 - 19.00, plats: St. Sigfridsområdet, Festsalen

 

Anmälan sker:

via mejl: petra.andersson-rolf@vaxjo.se, via teams eller på telefonnummer: 0470 - 435 80


Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2024