Utbildningar

Demenssjuksköterskorna håller i många utbildningar med fokus och förbättringsvisioner för patienter med kognitiv sjukdom/demens.

BPSD - utbildning, administratör:

Utbildningen som riktar sig till hela teamet, enhetschef, sjuksköterska och baspersonal. Läs mer om kursbeskrivning och anmäl dig på Utbildningsportalen.  Länk till annan webbplats.

Anhörigutbildning:

Utbildning som riktar sig till anhöriga till närstående med kognitiv sjukdom/demens. Känner du någon/några som är anhöriga till närstående med kognitiv sjukdom/demens och som kan vara intresserad att få veta mer? Då är dem välkomna på anhörigutbildningen. Utbildningen är ett sammarbete mellan Växjö kommun och Region kronoberg.

Vecka 42: 18/10 kl: 17.00 - 19.30, plats: Regionshuset, Bolmen

Vecka 43: 25/10 kl: 17.00 - 19.30, plats: Regionshuset, Bolmen

Anmälan sker:

via mejl: petra.andersson-rolf@vaxjo.se, via teams eller på telefonnummer: 0470 - 435 80


Workshop för patientansvariga sjuksköterskor:

En workshop för dig som är distriktssköterska/sjuksköterska där du får träffa kollegor och få tips kring vad du behöver tänka på vid en uppföljning hos en patient med kognitiv sjukdom/demens. Hur gör man en uppföljning? Hur dokumenterar du i cosmic? Anmäl och diskutera ovanstående med kollegor och demenssjuksköterskorna.

Vecka 46: 16/11 kl: 13.30 - 15.30, plats: Sandvägen 2, stora konferensrummet

Vecka 47: 23/11 kl: 13.30 - 15.30, plats: Sandvägen 2, stora konferensrummet

Anmälan sker:

via mejl: petra.andersson-rolf@vaxjo.se, via teams eller på telefonnummer: 0470 - 435 80


Workshop för administratörer/team kring BPSD arbete:

En workshop för dig som vill har råd och tips att arbeta med bemötandeplaner och åtgärder kring patienter med BPSD problematik.

Vecka 38: 20/9 kl: 13.30 - 15.30, plats: Kommunhuset, Smålandssalen

Vecka 39: 27/9 kl: 13.30 - 15.30, plats: Kommunhuset, Smålandssalen

Anmälan sker:

via mejl: petra.andersson-rolf@vaxjo.se, via teams eller på telefonnummer: 0470 - 435 80


Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2022