Svenskt demenscentrum

Svenskt demenscentrum bjuder på en samlad information kring kognitiva sjukdomar/demensområdet. Det finns utbildningar för alla professioner och även litteratur inom området. Du hittar även berättelser om hur det är att leva med kognitiv sjukdom/demens, närståendes egna berättelser och mycket mer.

Hemsidan bjuder på en rad gratis utbildningar inom området kognitiva sjukdomar/demens. Saknar du grundläggande kunskap men önskar att få mer?

Demens ABS plus hemtjänst Länk till annan webbplats.

Demens ABS plus SÄBO Länk till annan webbplats.

Webbutbildningen inom Nollvision Länk till annan webbplats. vill inspirera till hur man kan arbeta för en demensvård utan tvingande åtgärder och utbildningen förutsätter att du har grundläggande kunskap om kognitiva sjukdomar/demens.

För övriga webbutbildningar och mer information rekommenderas ett besök på svenskt demenscentrums webbplats Länk till annan webbplats..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2022