Skalor och mätinstrument

Det finns få strukturerade bedömningsinstrument som endast är ett komplement till den kliniska bedömningen vid kognitiva sjukdomar/demens. Då syftet alltid ska vara att främja hälsa och lindra lidande så bör det ske en analys av varje enskild persons behov. De skalor och bedömningsinstrument som finns kan användas för den personcentrerade vården vi ska bedriva för våra patienter med kognitiv sjukdom/demens.

Abbey Pain Scale Länk till annan webbplats. - används för bedömning av smärta hos personer med kognitiv sjukdom/demens och som har svårt att beskriva sin smärta i tal.

NPI-NH Länk till annan webbplats. - används för att mäta beteendesymtom (BPSD) vid olika kognitiva sjukdomar/demens.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2022