Hur jobbar vi i Växjö kommun

I Växjö kommun har vi som mål att kontinuerligt utveckla vården för personer med kognitiva sjukdomar/demens. Det gör vi genom att hålla oss uppdaterad inom forskning och utveckling inom området. Vi arbetar efter och följer de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid kognitiva sjukdomar/demens.

Omvårdnaden i stort ska bygga på att varje enskild människa får fortsätta att stå i fokus i sitt eget liv. Omvårdnaden ska vara personcentrerad och åtgärderna ska vara individanpassade. För att lyckas med detta behövs mycket kunskap. Kunskap om både kognitiva sjukdomar/demens och om personen man vårdar. Levnadsberättelse en viktig pusselbit som inte bör glömmas bort.

Att arbeta personcentrerat och med åtgärder är inget nytt men det har varit svårt att utvärdera dessa. Det har inte funnits en bra metod för utvärdering och man har nöjt sig med att ”tycka”, och detta är tyvärr svårt att mäta.

BPSD-registret

Vi har BPSD – registret som vi ska arbeta med i Växjö kommun. Möjligheten finns att utvärdera och upprepa hela processen man gör kring den som har en kognitiv sjukdom/demens. Genom att regelbundet upprepa processen så får man också resultat som går att mäta. Om man inte kan visa upp ett resultat eller utvärdera sitt arbete så blir det svårt, främst för den som har en kognitiv sjukdom/demens.

Vi måste veta:

  • Har det vi gjort hitills gett någon effekt?
  • Ska vi göra på något annat vis?

Det är också viktigt att visa upp resultat för omvårdnadspersonalen så att dem kan se resultatet av arbetet som är gjort, få bekräftelse men också för att känna delaktighet samt förstå vikten av långsiktiga förändringsarbeten. Statistiken som tas ur registret kan användas utav verksamhetschefer för bl.a. förbättringsarbete, kvalitetssäkringsarbete samt jämföra sin kommuns resultat med andra kommuner, län och riket.

De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom värnar om att personer med kognitiva sjukdomar/demens ska ha självbestämmande och möjlighet till medbestämmande. Riktlinjerna lyfter även att anhöriga deltar tillsammans i den kontinuerliga vård och omsorgsplaneringen om personen i fråga så önskar.

Personcentrerad omvårdnad underlättas av att vi som jobbar i vården och omsorgen är ett multiprofessionellt och teambaserat team. Syftet är att bidra till en kontinuitet i vården men också till ett helhetsperspektiv i den vård och omsorg vi bedriver och erbjuder.

Vi ska arbeta utefter och följa de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom men också det lokala vårdprogrammet vid vård och omsorg av kognitiv svikt/demenssjukdom i Kronobergs län.

Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Vårdprogram vid demens 2019-2020, Region Kronoberg Länk till annan webbplats..

 

Levnadsberättelse

Vi rekommenderar att man använder följande mall vid samtal kring levnadsberättelse för personer med kognitiv sjukdom/demens då denna information är av stor vikt för deras välbefinnande.

Länk till mallen för levnadsberättelse:

Mall för levnadsberättelse , 212.4 kB..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2024