Palliativ vård

Kognitiva sjukdomar/demens är obotliga fortskridande sjukdomstillstånd som förr eller senare leder till döden. Det finns inga botemedel och det är viktigt att se till så den enskilde personen med sjukdomen får det värdigt trots sin obotliga diagnos.

Ökad kunskap och rätt verktyg hos personal som jobbar med personer som har dessa sjukdomar kan ge både den som är sjuk och dem närstående ett sätt att få uppleva bästa möjliga livskvalitet. En värdig tid i livets slutskede, med fokus på att främja välbefinnande och lindra lidande. Det handlar i det stora hela om att teamet runt arbetar på ett strukturerat sätt för att skapa de bästa förutsättningarna för en god palliativ vård.

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Länk till annan webbplats. innehåller vägledning som innefattar samordning, fortbildning, handledning, kommunikation och smärtskattning.

Palliativt kunskapscentrum Länk till annan webbplats. har ett stort utbud av utbildningar och information.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2022