Riskbedömning

Det inledande steget i Nutritionsvårdsprocessen är riskbedömning, vilket är en metod för att identifiera personer som riskerar att bli undernärda eller redan är undernärda.

Riskbedömningen visar omsorgstagarens aktuella näringstillstånd. Bakomliggande orsaker utreds så att förebyggande åtgärder kan sättas in, i syfte att undvika att en risk utvecklas till undernäring. Det finns flera bedömningsinstrument framtagna för ändamålet. Rutinen för riskbedömning i omsorgsförvaltningen är olika för äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning.

Att förekomma undernäring

Det är viktigt att all personal inom omsorgsförvaltningen har kunskap om hur man kan upptäcka tidiga tecken hos omsorgstagare/patienter som på sikt kan leda till undernäring. Ofta är det omsorgspersonal eller anhöriga som uppmärksammar tidiga tecken eller nutritionsproblem hos den enskilde. Sådana fynd ska efter samtycke rapporteras till sjuksköterska och/eller biståndshandläggare och bör föranleda att en riskbedömning görs.

Exempel på tidiga tecken:

  • Ofrivillig viktnedgång.
  • Ätsvårigheter, aptitlöshet, tugg- och sväljsvårigheter, orkeslöshet, tidig mättnadskänsla, motoriska störningar är en del av de tecken man bör vara uppmärksam på.
  • Undervikt; BMI < 20 för personer under 70 år eller BMI < 22 för personer över 70 år.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2024