Dysfagiscreening

Dysfagi är ett annat begrepp för tugg- och/eller sväljsvårigheter. Tillståndet är vanligt bland äldre. Obehandlad dysfagi kan leda till allvarliga hälsoproblem som undernäring och lunginflammation. Det är därför viktigt att tidigt identifiera och utreda problemet, samt sätta in individanpassade åtgärder. 

I Växjö kommun erbjuds alla omsorgstagare/patienter på särskilt boende för äldre dysfagiscreening av sjuksköterska när ätsvårigheter uppmärksammas. Det gäller även omsorgstagare/patienter i bostad med särskild service inom omsorg funktionsnedsättning.

Alla omsorgstagare på särskilt boende bör erbjudas dysfagiscreening vid inflyttning på boendet. Om omsorgstagaren faller ut i frågan om ätsvårigheter vid riskbedömning för undernäring skall dysfagiscreening erbjudas och vid behov (förändrat hälsotillstånd). Screeningen är uppdelad i två steg (vattensväljningstest och måltidsobservation) som båda utförs av sjuksköterska och dokumenteras i hälso- och sjukvårdsjournalen.

Utskriftsvänlig version av screeningverktyget inklusive introduktion och remissunderlag till logoped , 313.1 kB.

Alla omsorgstagare i bostad med särskild service bör erbjudas dysfagiscreening vid inflyttning på boendet. Faller omsorgstagare ut med ätsvårigheter vid den årliga riskbedömning , 149 kB. som görs i samband med upprättande och uppdatering av genomförandeplan skall screening också erbjudas och vid behov (förändrat hälsotillstånd). Dysfagiscreeningen är uppdelad i två steg (vattensväljningstest och måltidsobservation) som båda utförs av sjuksköterska och dokumenteras i hälso- och sjukvårdsjournalen.

Utskriftsvänlig version av screeningverktyget inklusive introduktion och remissunderlag till logoped , 323.9 kB.

Kontakt med logoped vid sväljsvårigheter


Ordinärt boende

Särskilt boende

Omsorg funktionsnedsättning

Patient med stroke

Läkare remitterar till logoped på rehabkliniken.

Sjuksköterska remitterar till logoped på rehabkliniken. Dysfagiscreening utgör remissunderlag.

Sjuksköterska remitterar till logoped på vuxenhabiliteringen. Dysfagiscreening utgör remissunderlag.

Patient ej stroke

Läkare remitterar till logoped på lasarettsrehab.

Läkare remitterar till logoped på lasarettsrehab.

Sjuksköterska remitterar till logoped på vuxenhabiliteringen. Dysfagiscreening utgör remissunderlag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2024