Riskbedömning nutritionsproblem omsorg funktionsnedsättning

Syftet är att upptäcka undernäring, risk för undernäring samt andra nutritionsproblem i ett tidigt skede genom rutinmässig riskbedömning.

Riskbedömning ska inititeras av patientansvarig sjuksköterska och genomföras inom fem dagar efter inflyttning med bedömningsinstrumentet SKL nutrition , 149 kB. och därefter var sjätte månad eller vid behov. Riskbedömning kan delegeras till fast omsorgskontakt eller annan omsorgsassistent.

Sjuksköterska dokumenterar riskbedömningen i hälso- och sjukvårdsjournalen (HSL). Vid identifierad undernäring, risk för undernäring eller andra nutritionsproblem påbörjar sjuksköterska nutritionsutredning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2024