Dietistkontakt i Region Kronoberg

I avsnittet beskrivs hur legitimerad personal vid behov når dietist inom primärvården eller slutenvården.

Omsorgstagare i ordinärt boende
Vid nya ärenden då bedömning och åtgärd önskas av dietist på Primärvårdens hälsoenhet används remissmall ”Dietistremiss vid malnutrition” i Cambio Cosmic.
För de omsorgstagare som redan har en pågående dietistkontakt och exempelvis behöver förnyelse av kosttillägg skickas meddelande via funktionsbrevlådan ”Primärvårdens hälsoenhet dietist”. Funktionsbrevlådan nås via messengerfunktionen i Cambio Cosmic. I samband med förnyelse tänk på att uppge aktuell vikt, följsamhet till ordination samt eventuellt nytillkomna nutritionsrelaterade besvär.

Vid nya ärenden inom slutenvården används remissmall ”Remiss lasarettsrehab” och för de omsorgstagare som redan har en pågående kontakt skickas meddelande via funktionsbrevlådan ”Lasarettsrehab dietistmottagning”.

För en mer detaljerad beskrivning om hur du når dietist i primärvården eller slutenvården, följ länken: Kontakt med Primärvårdens hälsoenhet och Lasarettsrehab Öppnas i nytt fönster.

Omsorgstagare i särskilt boende samt LSS-boende
I det dagliga nutritionsomhändertagandet har boendets sjuksköterska patientansvaret.

Dietistkontakt av annan anledning än undernäring/undervikt
Om den enskilde i ordinärt boende behöver dietistkontakt av annan anledning än undernäring/undervikt kan distriktsläkare remittera via regionens interna remissystem.

Kommunens dietist
Observera att omsorgsförvaltningens dietister är rådgivande till sjuksköterskor inom kommunen. Omsorgsförvaltningens dietister har däremot inget patientansvar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2024
Nutritionshandbok