Bedömning av intag och behov

I avsnittet som följer beskrivs hur du bedömer en patients energi-, närings- och vätskeintag. relaterat till omsorgstagarens behov.

Att ha balans i näringsintag och vätska är grundläggande för en god livskvalitet. Matens energi och näring plus tillräcklig vätskemängd ger möjlighet att behålla kroppsfunktioner och den mentala hälsan.

Uträkningen blir aldrig exakt, men med några enkla knep kan den komma så nära sanningen som möjligt. Mat- och vätskeregistreringen eller kostanamnesen ger även en bild av måltidsfördelningen och livsmedelsvalen. Sjuksköterska ansvarar för att mat- och vätskelista fylls i och följs upp och för att göra en kostanamnes.

Fyll i allt som omsorgstagaren äter och dricker under tre dygn i mat- och vätskelistan. Mat och dryck behöver inte vägas utan kan uppskattas i antal, dl, msk eller liknande. Det kan vara lämpligt att mäta upp hur stor en grötportion är samt hur mycket den djupa tallriken och glaset/pipmuggen rymmer.

För att matregistreringen ska bli så användbar som möjligt är det viktigt att tänka på följande innan och i samband med att registreringen görs:

  • Notera hur mycket som är serverat liksom vad som ätits upp - är det bara potatismoset eller är det halva mängden av den serverade portionen?
  • Kom ihåg att skriva upp allt omsorgstagaren äter och dricker; mellanmål och dryck mellan måltiderna, tillbehör till maten såsom sylt och sås, mjölk och socker i kaffet osv.
  • Tänk på att all berörd personal måste vara informerad. Nattpersonalen är oerhört viktig.
  • Fyll i mat- och vätskeregistreringen direkt efter måltiden! Väntar man till kvällen och försöker göra en sammanfattning är det svårt att komma ihåg rätt portionsstorlek, ev. småätande mellan måltiderna, dryck under dagen osv.

Här finns ett exempel Länk till annan webbplats. på hur en mat- och vätskeregistrering kan se ut. Ta sedan hjälp av energi- och proteinguiden , 221.2 kB. för att beräkna intaget. Räkna ihop omsorgstagarens totala energi- och/eller proteinintag och relatera det till beräknat energi- och/eller proteinbehov.

För beräkning av energi och proteinbehov kan du ta hjälp av Region Skånes energi- och proteinkalkylator Länk till annan webbplats.. Vill du lära dig mer om principerna bakom beräkning av energi- och proteinbehov kan du läsa mer på underliggande sidor.

I ordinärt boende kan en kostanamnes ge en förenklad bild över matintaget. Du som sjuksköterska kan antingen själv eller via hemtjänsten ställa frågor till den enskilda eller anhörig för att ta reda på hur en dag kan se när det kommer till måltider.

Kostanamnes visar på hur måltiderna är fördelade över dygnet, hur stor en portion är och vilken sorts livsmedel som används. Med hjälp av denna grova uppskattning kan sjuksköterskan tillsammans med den enskilde och ev. anhöriga se var det finns möjlighet att göra förändringar för att påverka energi- och näringsintaget.

Har du gjort en kostanamnes kan denna användas som underlag i remiss till Region Kronobergs dietister. Dietisterna ger sedan återkoppling till den enskilde, anhöriga och/eller remitterande sjuksköterska.

Försök ta reda på så mycket information som möjligt. När äts måltiden? Hur mycket av respektive livsmedel? (ex. mängd smörgåsar, ostskivor, potatis, köttbullar, fikabröd osv) Glöm inte heller fråga om dryck.

När det gäller måltidsordning är det bra om du går igenom nedan måltider för att ta reda på allt som äts under en dag.

  • Frukost
  • Mellanmål
  • Lunch
  • Mellanmål
  • Kvällsmat
  • Kvällsmål
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2024
Nutritionshandbok