Äldreomsorg särskilt boende, korttidsboende och dagverksamhet

Socialtjänstlagen (2001:453) präglas av förhållningssättet att alla skall få bibehålla sitt sätt att leva. Denna värdegrund bör vara stommen i allt arbete kring mat och måltider i äldreomsorgen.

Omsorgsförvaltningens "Rutin för måltider i äldreomsorg särskilt boende", har som utgångspunkt FAMM (Five Aspects Meal Modell) och Måltidsmodellens sex olika delar (god och trivsam, näringsriktig och säker, miljösmart, integrerad).

  • God och Trivsam – Att måltiden upplevs som god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen.
  • Näringsriktig och Säker – En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta.
  • Miljösmart – Med miljösmart menar vi måltider som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling och de nationella miljömålen.
  • Integrerad – Med integrerad menas att måltiden tas tillvara som en resurs i verksamheten, exempelvis i den pedagogiska verksamheten eller i omvårdnaden.

Måltidschecklistan , 1 MB. används som stöd för rutinerna kring varje måltid

Måltidsobservation , 131.1 kB. används för att få en överblick av de rutiner man använder

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2024
Nutritionshandbok