Dygnets alla måltider

Måltiderna är både tillfällen till att stimulera kroppens sinnen, möjlighet att fira och någonting att hänga upp dygnets, veckornas och årstidernas rytm på. Måltider i särskilt boende är också ett värdefullt tillfälle för omsorgstagaren att tillgodose behov av näring och energi, som ger kroppen bästa möjliga chans att bevara styrka, funktion och självständighet - såväl fysiskt som mentalt. Därför är antalet och innehållet i de måltider vi erbjuder väldigt viktiga. Måltiderna är grunden till att förebygga och behandla undernäring inom äldreomsorgen, och vår målsättning är en näringstät, individanpassad och hälsofrämjande portion vid varje måltid.

Måltider som erbjuds inom särskilt boende bör vara anpassade utifrån näringsrekommendationer och den äldre kroppens behov. Mer sakkunskap och näringslära finner du i kaplitet om Näringslära och Näringsrekommendationer i Nutritionshandboken.

Åldrandet för inte automatiskt med sig ett minskat behov av näringsämnen, ibland kan det snarare vara tvärt om. Behovet av protein ökar för att motverka en succesiv muskelnedbrytning, som till viss del kan vara orsakad av det naturliga åldrandet. D vitaminbehovet ökar också, relaterat till en minskad syntes i hud och ev. mindre utomhusvistelse. D vitamin behövs tillsammans med kalcium för att motverka benskörhet. D vitamin behövs också för muskelsyntesen.

Frukost tillsammans med mellanmål bör täcka ca 50 % av det dagliga näringsbehovet. Dessa måltider är det ofta boendet själv som står för och såldes enhetschefen som ansvarar för kvalitén på måltiderna och att de har ett bra näringsinnehåll. Mellanmålsmenyer med näringsberäknade recept finns tillgängligt i Nutritionshandboken som stöd och inspiration. Information om näringsinnehåll i de måltider som måltidsorganisationen står för finns i måltidsorganisationens kapitel i Nutritionshandboken. De Nordiska Näringsrekommendationerna följs för att uppfylla omsorgstagarnas behov på en generell nivå.

Specialkostordination

Vid behov av specialkost, vilket kan bero på tugg- och sväljsvårigheter, sjukdomstillstånd eller allergier, finns särskilda rutiner för hur detta skall dokumenteras och beställas utifrån ordination. Ordination av dessa koster sker av ansvarig läkare, dietist eller sjuksköterska. Det är viktigt att både behov av specialkost och eventuella allergier eller intoleranser är väl dokumenterat och känt hos personalen som arbetar med berörda omsorgstagare. All mat som intas vid dygnets alla måltider behöver anpassas utifrån ordination och behov, likväl det sena kvällsmellanmålet så som lunchmåltiden mitt på dagen.

Rutin vid inventering och beställning av mat

  1. Gå igenom aktuell matsedel från köket. Finns alla tillbehör och måltidsdrycker hemma? Notera vad som saknas inför varubeställning.
  2. Gå igenom frukost- och mellanmålsmenyer. Saknas några varor? Notera i så fall vilka och vilken mängd som behöver beställas.
  3. Beställ varor enligt gällande rutin i inköpssystemet.
  4. Beställ mat från köket enligt rutin i Mashie. Kom ihåg att beställa rätt mängd specialkoster till både middag, dessert och kvällsmat. Beställ lite av varje av alternativrätterna till de omsorgstagare som inte har specialkostbehov. De ska kunna erbjudas valmöjlighet i samband med servering.
  5. Kontrollera maten när den kommer från tillagningsköket, stämmer antal portioner, finns alla komponenter med etc. Kontakta annars köket direkt för att hinna få det som saknas. Skriv avvikelse enligt gällande rutin.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2021
Nutritionshandbok