Omsorgsmåltid

Vid en omsorgsmåltid deltar personalen aktivt i måltiden vid matbordet för att utföra individanpassat måltidsstöd.

Personalen fyller en viktig funktion under en omsorgsmåltid för att kompensera för olika individers vård- och omsorgsbehov. En uppgift som har stor betydelse för omsorgstagaren där det önskade resultatet är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet under måltiden.

Att mata en person är inte en del av arbetsuppgifterna vid omsorgsmåltid, utan det är en separat arbetsuppgift som kräver fullt fokus på den som får matningsassistans. 

En viktig roll för personalen under en omsorgsmåltid är att understödja det sociala samspelet mellan personerna runt bordet.

Vid omsorgsmåltid äter personalen av samma maträtter på samma sorts porslin och i motsvarande portionsstorlek som omsorgstagarna.

Viktigt att ta hänsyn till är att vissa individer varken har behov av eller vill dela måltid med personalen. Anledningen kan vara att personalen vid andra tidpunkter på dygnet ger omvårdnad till individen. Omvårdnad som kanske inte vill förknippas med måltid. Andra individer kan däremot ha ett stort behov av att personalen deltar i samband med måltiderna. Anledningen till det kan vara en förutsättning för att kunna delta i den sociala gemenskapen eller för att kunna äta sin mat.

För att känna sig bekväm under måltiden krävs att upplevelsen av rummet, mötet och maten är positiv. Måltiden bör vara fri från vårdrelaterade arbetsuppgifter som medicinering, läkarbesök och personalbyten. Under måltiden ska inte några vård- eller arbetsrelaterade samtal föras personalen emellan. Samtalet kring matbordet syftar till att ge ett mervärde för omsorgstagaren. Samtal över huvudet på omsorgstagarna bör inte förekomma.

Beslut om omsorgsmåltid fattas av enhetschef, lämpligen tillsammans med teamet kring omsorgstagaren för att få en så individanpassad omsorgsmåltid som möjligt. Personer utanför teamet kan med fördel konsulteras, till exempel logoped, dietist eller syn- och hörselinstruktör.

Rutinen för omsorgsmåltid ska inkludera

  1. Till vem omsorgmåltiden ska erbjudas
  2. Vid vilka måltider omsorgsmåltid ska erbjudas
  3. Vad som ingår i personalens arbetsuppgifter i samband med en omsorgsmåltid
  4. Hur personalens arbetsuppgifter under omsorgsmåltid ska genomföras;
  • att ge individuellt anpassat måltidsstöd under måltiden
  • att understödja det sociala samspelet och samtalet mellan personerna runt bordet
  • att förstärka hörsel- och synintryck, spegla måltiden för gästen
  • att presentera maten med alla tillbehör, att erbjuda olika val och att erbjuda mer mat och dryck
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2024
Nutritionshandbok