Samverkansformer

När det gäller mat, måltider och nutrition sker samverkan både internt inom kommunen och externt.

Måltidsorganisationen

Måltidsorganisationen och omsorgsförvaltningen har ett gemensamt ansvar för omsorgstagarenas mat och måltidsupplevelse. I en överenskommelse , 454.9 kB, öppnas i nytt fönster. som fastställdes 2018 beskrivs gränsdragning och samarbete mellan organisationerna.

Region Kronoberg

Region Kronoberg och omsorgsförvaltningen har båda ett hälso- och sjukvårdsansvar. I Överenskommelsen gällande samverkan inom hemsjukvård i Kronobergs län 2018–2022 Länk till annan webbplats. beskrivs ansvar och samverkan avseende hälso- och sjukvård mellan Region Kronoberg och kommunerna i Kronobergs län.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2018
Nutritionshandbok