Samverkansformer

När det gäller mat, måltider och nutrition sker samverkan både internt inom kommunen och externt med regionen.

Måltidsorganisationen

Måltidsorganisationen tillagar i första hand huvudmåltiderna till omsorgstagare i särskilt boende och korttidsboende. I några av boendena har man även till uppgift att bereda och leverera de mindre måltiderna. I en del av omsorgsförvaltningens särskilda boende bereder avdelningspersonalen de mindre måltiderna. Måltidsorganisationen tillagar matdistributionens portioner.

Måltidsorganisationen och omsorgsförvaltningen har ett gemensamt ansvar för omsorgstagarenas mat och måltidsupplevelse. I överenskommelsen , 454.9 kB. som fastställdes 2018 beskrivs gränsdragning och samarbete mellan organisationerna.

Region Kronoberg

Region Kronoberg och omsorgsförvaltningen har båda ett hälso- och sjukvårdsansvar. I Överenskommelsen gällande samverkan inom hemsjukvård i Kronobergs län 2022–2023 Länk till annan webbplats. beskrivs ansvar och samverkan avseende hälso- och sjukvård mellan Region Kronoberg och kommunerna i Kronobergs län.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2024
Nutritionshandbok