Äldre och alkohol

Äldre och riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol.

Rutinen avser att vara ett stöd för medarbetare inom omsorgsförvaltningen i hur man agerar vid misstanke om att omsorgstagare inom äldreomsorg samt äldre personer som förvaltningens professioner kommer i kontakt med har ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol. Rutinen avser också att vara ett stöd gällande hur man upptäcker detta.

Rutinen är riktad till omsorgschefer, avdelningschefer, enhetschefer, omsorgsmedarbetare, legitimerade medarbetare i hemsjukvården samt till handläggare som möter äldre med riskbruk, skadligt bruk eller beroende. Rutinen innebär också möjlig samverkan med arbete och välfärd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2024