Rehabilitering

Palliativ rehabilitering genomförs i samråd med den enskilde, närstående och omvårdnadspersonal.

Rehabiliteringen följer genom alla stadier av sjukdomen.

Rehabilitering omfattar inte bara den enskildes fysiska behov utan även de psykosociala och de andliga aspekterna av livet och präglas av ett förebyggande, stödjande och lindrande synsätt.

Syftet är att förbättra/bibehålla funktioner och aktiviteter och minska konsekvenser av sjukdomen och dess behandling.

Fysioterapeutens huvudsakliga uppgift inom palliativ vård är att ge den enskilde bästa möjliga förutsättningar att använda de fysiska resurserna han/hon har på egen hand eller med andras hjälp. Detta kan ske genom:

  • Smärtbehandling
  • Andningsvård
  • Avspänningsteknik
  • Motverka trycksår och ödem
  • Rörelseprogram
  • Rätt hjälpmedel

Arbetsterapeutens uppgift är att stödja den enskilde så att hon/han kan bibehålla de aktiviteter hon/han vill kunna utföra och tycker är viktiga. Det gäller aktiviteter i hemmet och i samhället. Att vara aktiv innebär att oro och ångest kan minska.

Arbetsterapeuten bedömer den enskildes aktivitetsförmåga och hjälper den enskilde att återuppta/bibehålla eller träna in nya strategier. Detta kan ske genom:

  • Anpassning av miljön t. ex. tröskelborttagning, uppsättning av stödhandtag, badkar ersätts med duschplats, möjliggöra för den enskilde att komma in och ut ur bostaden.
  • Hjälpmedelsförskrivning t.ex. förflyttningshjälpmedel, hygienhjälpmedel, säng.
  • Träning/instruktion till den enskilde, närstående och personal i förflyttningssituationer.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2022