Närstående

När en familjemedlem är svårt sjuk blir hela familjen inblandad på olika sätt. Stöd till en svårt sjuk person innefattar även stöd till närstående.

De närstående genomgår samma psykologiska processer som den enskilde och behöver personalens stöd för att orka vara med till slutet. De närståendes situation är mycket påfrestande. Man kan ha vårdat den enskilde i flera månader eller år och fått mycket kunskaper om hur hon/han önskar bli vårdad. Om dessa insatser av närstående möts med respekt kan det ge ett bra samarbete mellan närstående och personal.

Närstående kan drabbas av krisreaktion, känslor av skuld, oro, sorg och separationsångest. Personalen bör ha kunskap och handlingsberedskap för att kunna möta den närstående professionellt. Den närstående kan behöva enskilt stöd för att orka vara både medvårdare och sörjande. Om den närstående känner sig trygg och delaktig i vården av den enskilde kan det vara gynnsamt i omvårdnadssituationen och skapa trygghet hos den enskilde.

Förslag till åtgärder

  • Ge de närstående konkret och praktiskt stöd.
  • Ge kontinuerlig och saklig information om den enskilde samt vad som händer i samband med vården. Även skriftlig information, till exempel broschyr: Livets sista tid, Ulla Söderström
  • Ge så mycket trygghet som möjligt genom att tillgodose kontinuitet i vården.
  • Var noga med en god symtomkontroll och tillgänglighet av läkare och sjuksköterska. Det ska finnas tid och möjligheter till samtal med läkare, kontaktman, sjuksköterska eller andra yrkesgrupper vid behov.
  • Låt den närstående känna sig delaktig i vården om den enskilde, exempel hålla handen, hjälpa till med maten, fukta munnen, vända kudden, torka pannan, fukta läpparna, sjunga, läsa o. s. v.
  • Närstående ska veta vart de ska vända sig, när som helst under dygnet, om något oförutsett skulle inträffa.
  • Erbjud avlösning och vid behov trygghetsplats när det behövs. Avlösning kan anpassas efter behov och kan innebära t.ex. att personal är hos patienten dag och/eller natt.
  • Närstående måste få tid för vila och återhämtning för att orka.
  • Erbjud närstående att vara med då den avlidne görs iordning.  Alla reagerar olika vilket kräver att personalen har god tid och inte drar sig undan närståendes känslor.  

Närståendepenning

Närstående som vårdar en svårt sjuk person hemma eller på sjukhus kan ha rätt till att få närståendepenning (under högst 100 dagar). Mer information finns på försäkringskassans webbplats. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2024