Dödsfall

Handlingsplan för omhändertagande av och ansvar för avliden person.

Hälso- och sjukvårdens ansvar i kommunen omfattar omhändertagande, transport och förvaring av avlidna från särskilt boende. För ordinärt boende ansvarar region Kronoberg för transport och förvaring av avlidna.

Vården ska fullgöras med respekt för den avlidne och dess närstående samt med hänsyn till hur olika kulturer ser på döden och kroppen efter döden. Kroppen ska transporteras och förvaras under värdiga former.

De efterlevande ska visas hänsyn och omtanke. Ansvaret för den avlidne upphör först när utlämning har skett till närstående eller till begravningsbyrå för kistläggning och begravning.

Kommunens ansvar för den avlidne upphör även när läkare bedömt att klinisk obduktion ska genomföras.

Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättningen, skall den ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd, eller, om den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige, av den kommun där dödsfallet inträffade

Rutiner bör utarbetas i samarbete med andra instanser som blir inkopplade vid ett dödsfall, till exempel begravningsbyrå.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2024
Rutiner för hälso- och sjukvård