Sjuksköterska, Patientansvarig sjuksköterska, specialistsjuksköterska

Här hittar du information om rutin för sjuksköterskor, patientansvarig sjuksköterska och specialistsjuksköterska

I Växjö kommun finns det både sjuksköterskor med och utan specialistutbildning. Alla patienter med pågående insats av sjuksköterska på omsorgsförvaltningen ska ha en sjuksköterska med särskilt ansvar för just honom/henne - en patientansvarig sjuksköterska, även kallad PAS. Namnet på patientansvarig sjuksköterska ska anges i omvårdnadsjournalen.

Det som avses med specialistsjuksköterskor i rubriken är inte alla sjuksköterskor med specialistutbildning utan de sjuksköterskor som är anställda därför att de har särskilt god kunskap inom något område och därför har ett uppdrag som skiljer sig från övriga sjuksköterskors hos oss i Växjö kommun.  Nedan finns en beskrivning av de olika nivåerna av sjuksköterskeansvar: 

Funktionsbeskrivning för sjuksköterska, patientansvarig sjuksköterska och övriga sjuksköterskor med specialfunktioner , 31.1 kB.

När en ny patient ska skrivas in i hemsjukvården är det viktigt att en fullvärdig anamnes tas upp. Detta ska om möjligt göras av den som ska bli patientansvarig sjuksköterska.  Genom att lägga den tid och det engagemang som krävs  i de första kontakterna skapas goda förutsättningar föratt ställla rätt omvårdnadsdiagnoser. Patienten delaktighet är nödvändig och grundläggande för ett gott resultat. Anamnesen ska utgöra grund för vård- och hälsoplaner som sedan följs upp enligt plan för uppföljning. Som ett stöd för det/de första samtalen ska checklista , 255 kB. användas.  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2022