Infusioner, infarter, subcutan venport

Om subcutan venport och andra infarter läser du i Vårdhandbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

De lokala riktlinjerna för subcutan venport och piccline för Kronobergs län finns på Region Kronobergs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Material-piccline

Material-SVP

Där finns även anvisningar för åtgärder som kan vidtas vid stopp i infarten.

När patienter har en pågående infusion och infusionspumpen larmar kan det ibland vara så att baspersonal, men inte sjuksköterska finns på plats. Baspersonal kan då larma av genom att följa anvisningar för baspersonal. Baspersonalen ska sedan läsa av felmeddelandet och kontakta sjuksköterskan som bedömer vilka vidare åtgärder som ska vidtas.

Anvisningar för baspersonal vid avstängning/påsättning av Alaris infusionspump

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2021