Infusioner, infarter, subcutan venport

Här hittar du information om infusioner, infarter och subcutan venport

Om subcutan venport och andra infarter läser du i Vårdhandboken Länk till annan webbplats.

De lokala riktlinjerna för subcutan venport och piccline för Kronobergs län finns på Region Kronobergs webbplats Länk till annan webbplats..

Material-piccline , 13.1 kB.

Material-SVP , 13.2 kB.

Där finns även anvisningar för åtgärder som kan vidtas vid stopp i infarten.

När patienter har en pågående infusion och infusionspumpen larmar kan det ibland vara så att baspersonal, men inte sjuksköterska finns på plats. Baspersonal kan då larma av genom att följa anvisningar för baspersonal. Baspersonalen ska sedan läsa av felmeddelandet och kontakta sjuksköterskan som bedömer vilka vidare åtgärder som ska vidtas.

Anvisningar för baspersonal vid avstängning/påsättning av Alaris infusionspump , 67.8 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022