Råd vid värmebölja

Extrem värme är farlig för alla, men den som är äldre, kroniskt sjuk eller har ett funktionshinder är särskilt utsatt. En värmebölja kan innebära en allvarlig hälsorisk i dessa grupper.

Under coronapandemin har råden vid värmebölja anpassats utifrån risk för smittspridning i samband med att människor samlas och att fläktar används.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022