Psykisk hälsa - för dig som jobbar kommunalt

Här hittar du information om psykisk hälsa för dig som jobbar inom vård och omsorg i Växjö kommun.

Den som arbetar med vård- och omsorg inom Omsorgsförvaltningen eller på Arbete och Välfärd ska gå

Grundläggande utbildning Länk till annan webbplats. i suicidförebyggande arbete via Utbildningsportalen.

För den på Omsorgsförvaltningen som vill gå en påbyggnad så finns det en film som är gjord av organisationen Suicide Zero som beskriver hur du kan agera och samtala när du märker att någon i din närhet lider av psykisk ohälsa och du misstänker eller vet att hen funderar på suicid. Denna påbyggnadsutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska också göras i Utbildningsportalen för den som är anställd av Omsorgsförvaltningen eller Arbete och Välfärd.

I länet finns det både överenskommelser och rutiner som beskriver hur vi ska arbeta med och samverka i arbetet med personer som lider av psykisk ohälsa. Du hittar dem nedan:

Psykisk ohälsa på vårdgivarwebben överenskommelser och planer Länk till annan webbplats.

Plan för suicidprevention Kronobergs län Länk till annan webbplats.

Riktlinje för efterlevandestöd vid suicid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rutin för att hantera suicidrisk inom kommunal vård, omsorg och socialtjänst , 1 MB.

För de medarbetare som har intresse för och behov av att lära mer om psykisk ohälsa och suicidförebyggande arbete finns här nedan några länkar som kan vara till stöd.

Webutbildning suicidprevention Länk till annan webbplats.

Kort film om suicidprevention I Kronobergs län Länk till annan webbplats.

Kort film om hur det är att vara suicidnära Länk till annan webbplats.

Äldres psykiska hälsa - kunskapsguide Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Om psykiska sjukdomar och besvär på 1177 Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2023