SIP - samordnad individuell plan

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL) ska region och kommun tillsammans upprätta en individuell plan om det behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda.

Lagkravet innebär att en samordnad individuell plan ska upprättas för alla enskilda som har behov av insatser från både region och kommun, oavsett om det handlar om öppen eller sluten vård.

Rutinen för samordnad individuell plan Länk till annan webbplats. är gemensam för alla länets kommuner, region Kronoberg, skolverksamheterna, arbetsförmedling och försäkringskassa som ingår i samordningsförbund.

Dokument

SIP möte digitalt

Det går att ha SIP-möte digitalt om det fungerar för samtliga inblandade.

Broschyr

Broschyr om SIP , 110.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Lättläst broschyr med bildstöd , 249.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Powerpointpresentation om SIP

Här kan du ladda ner en Powerpoint presentation om SIP Länk till annan webbplats.

Fallbeskrivningar att använda i utbildning om SIP

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2024