SIP - samordnad individuell plan

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) ska Region och kommun tillsammans upprätta en individuell plan om det behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda.

Lagkravet innebär att en samordnad individuell plan ska upprättas för alla enskilda som har behov av insatser från både Regionen och kommun, oavsett om det handlar om öppen- eller sluten vård.

Rutinen för samordnad individuell planlänk till annan webbplats är gemensam för alla länets kommuner, Region Kronoberg, skolverksamheterna, Arbetsförmedling och Försäkringskassa som ingår i samordningsförbund.

Dokument

SIP via Skype

Det är ofta bra att ha SIP:mötet digitalt via Skype. Instruktion.

Broschyr
Broschyr om SIP
Lättläst broschyr med bildstöd


Powerpointpresentation om SIP

Här kan du ladda ner en Powerpoint presentation om SIPlänk till annan webbplats

Fallbeskrivningar att använda i utbildning om SIP

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 april 2020