Skörhetsskattning enligt CFS

Skörhetsskattning för patienter över 65 år införs inom ramen för Nära vård i hemmet i Kronobergs län. Skörhetsskattningen ger en helhetsbild av patientens funktion innan akut insjuknande och är en hjälp vid planering av vård och rehabilitering. Med hjälp av bedömningsinstrumentet så talar vi samma språk och får samma objektiva bild av patienten genom hela sjukvårdskedjan. Ett arbete över organisationsgränser med patienten i centrum. I Växjö kommun ska samtliga patienter över 65 år med kommunal Hälso- och sjukvård skörhetsskattas. Lokal rutin , 56 kB.

Digital utbildning för alla professioner finns på utbildningsportalen-Skörhet hos äldre och skörhetsskattning med CFS.

Privata vårdgivare i Växjö kommun hittar utbildningen på Vårdgivarwebben

Skörhetsskattning Vårdgivarwebben Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2024