Apotek

Rutin för samarbete mellan apoteken i Växjö kommun och Växjö kommun omsorgsförvaltningen.

Icke brådskande beställning av läkemedel till Apodoskund

Hela förpackningar ska i god tid innan stopptid beställas via Dosapoteket så att de kan levereras samtidigt som dospåsarna.

Vid läkarbesök

Dosrecept skall alltid tas med vid läkarbesök om patienten är Apodoskund. När patienten är Apodoskund ska läkaren helst använda Pascal för ordination.

Som andra alternativ kan läkaren skriva ordinationen direkt på dosreceptet. Ordinationen ska då undertecknas av ordinatören. Dosreceptet faxas sedan av läkaren eller personal till dosapoteket. Vid akuta ordinationer kan det påskrivna dosreceptet lämnas in direkt på Apoteket.

E-recept kan användas när inte något av ovanstående alternativ är möjligt.

Faxrutiner

Gula recept och ordinationer skrivna direkt på dosreceptet ska faxas med som bilaga till faxblanketten. Ange på faxblanketten hur många sidor som faxas.

Om många olika läkemedel ska beställas kan flera faxblanketter skickas rörande samma beställning.

Gula recept och det påskrivna dosreceptet ska ändå tas med i original vid uthämtning.

Fullmakt och legitimation

Information om fullmaktshantering finns att läsa på e-hälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Narkotika 

  • Egen legitimation (uthämtarens) ska alltid visas.
  • Vid e-recept ska patientens legitimation eller fullmakt visas samt egen legitimation.

Legitimation

Som legitimation räknas bara personligt leg - inte kommunlegitimation.

På Apoteket

Faxa i förväg för att undvika onödig väntetid för expediering, då har apoteket förberett ditt ärende till den tiden som är satt. Tag alltid kölapp.

En del av apotekets kunder har enkla ärenden, medan andra har många recept och/eller vill ha individuell anpassad rådgivning. För att på bästa sätt kunna möta behoven kan ärenden hanteras på två sätt:

Belastningen på apoteken varierar över tid på dygnet. Personalen på de lokala apoteken kan tipsa om vilka tider som de brukar ha lägst kundtillströmning. Utnyttja de lugna tiderna.

Kosttillägg och sondnäring

Livsmedelsanvisning förskrivs av landstingets dietister enligt remiss från behandlande läkare eller sjuksköterska. Rutinerna vid hantering av kosttillägg och sondnäring varierar mellan de olika apoteken.

Leveransen kan antingen skickas hem kostnadsfritt eller hämtas ut på apotek eller apoteksombud, dietisten anger önskat leveranssätt vid förskrivningen. Det tar minst två arbetsdagar för varorna att komma till kunden. Telefonnummer till den enskilde eller kontaktperson (t ex anhörig, god man eller sjuksköterska) ska alltid anges vid förskrivning.

Om en person som bor i särskilt boende med helinackordering har blivit ordinerad kosttillägg eller sondnäring ska dessa inte beställas via apotek, utan direkt från grossist Tamro eller Oriola-KD av sjuksköterska på boendet. Den boende betalar inte något extra för kosttillägg och sondnäring i detta fall. De ingår då i den ordinarie matkostnaden.

Läs gärna med i kapitlet Enteral nutrition i Nutritionshandboken.

Faxblanketter 

Telefonlista till apoteken

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juli 2022