Psykisk hälsa - för dig som jobbar privat

Här hittar du information om psykisk hälsa, för dig som jobbar hos en provat utförare.

Den som arbetar med vård- och omsorg som privat utförare kan gå en utbildning i grundläggande suicidprevention för vård- och omsorgspersonal.

Organisationen Suicide Zero har tagit fram en påbyggnadsutbildning som beskriver hur du kan agera och samtala när du märker att någon i din närhet lider av psykisk ohälsa och du misstänker eller vet att hen funderar på suicid.

Påbyggnadsutbildningen finns på organisationens webbplats Länk till annan webbplats..

I länet finns det både överenskommelser och rutiner som beskriver hur vi ska arbeta med och samverka i arbetet med personer som lider av psykisk ohälsa. Du hittar dem nedan:

Psykisk ohälsa på vårdgivarwebben överenskommelser och planer Länk till annan webbplats.

Plan för suicidprevention Kronobergs län Länk till annan webbplats.

Riktlinje för efterlevandestöd vid suicid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rutin för att hantera suicidrisk inom kommunal vård, omsorg och socialtjänst , 1 MB.

För de medarbetare som har intresse för och behov av att lära mer om psykisk ohälsa och suicidförebyggande arbete finns här nedan några länkar som kan vara till stöd.

Webutbildning suicidprevention Länk till annan webbplats.

Kort film om suicidprevention I Kronobergs län Länk till annan webbplats.

Kort film om hur det är att vara suicidnära Länk till annan webbplats.

Äldres psykiska hälsa - kunskapsguide Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Om psykiska sjukdomar och besvär på 1177 Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2023