Hjärt- och lungräddning – HLR

Här kan du hitta information om HLR och hur ställningstagande till 0-HLR går till. Du kan även läsa i vilka situationer HLR ska eller inte ska påbörjas.

Ansvar

Patienter inom kommunal hälso- och sjukvård ska i händelse av hjärtstopp behandlas med HLR såvida det inte finns ett dokumenterat ställningstagande till att HLR inte ska utföras. Ställningstagandet görs av läkare. Beslutet ska så långt det är möjligt fattas i samråd med patienten och anhöriga ska informeras om patienten samtycker till det. Beslutet gäller för den vårdinrättningen patienten befinner sig i. Ett beslut som tagits i kommunal verksamhet är således inte överförbart till slutenvården eller tvärt om.

För patienter som bor i särskilt boende enligt SoL finns det särskilda riktlinjer för HLR, regionens vårdgivarweb HLR på säbo Länk till annan webbplats.

De dokument som används i samband med tillämpning av rutinen för särskilt boende är

Information om hjärtlungräddning , 124 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista HLR särskilt boende , 17.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ställningstagande HLR Omvårdnadspärmen , 98.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Om det för personalen är uppenbart att cirkulation och andningsfunktion inte går att återställa ska HLR inte påbörjas. Exempel på sådana situationer är när personer har skador som inte är förenliga med liv eller uppvisar tydliga tecken på att ha varit döda en längre tid.

Den personal som fått utbildning i hjärt- och lungräddning har genom detta fått kunskap för att hjälpa en person utan fungerande hjärtfunktion och därmed kanske rädda dennes liv. Om personalen inte vet hur man gör HLR:

  1. Om kollega finns i närheten som kan utföra HLR, be om hjälp.
  2. Ring 112.
  3. Informera sjuksköterska.

Informationsöverföring till närstående/företrädare

Informationsöverföring hanteras på samma sätt som vid andra förändringar i hälsotillståndet. Rutin för Kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal och närstående

När läkare tagit ställning till att HLR inte ska utföras

  • Läkare har då i samråd med omsorgstagare/närstående/företrädare beslutat att HLR inte ska utföras. 
  • Läkaren har ansvar för att informera kommunens sjuksköterska om beslutet.
  • Sjuksköterskan dokumenterar beslutet i journalen under sökordet "Observera".
  • Sjuksköterskan ansvarar för att samtlig berörd personal får information om vad som gäller.

HLR i samband med Covid 19

Rekomendationer från Svenska rådet för hjärt-lungräddning med anledning av covid-19 (Coronavirus). Vid luftvägssymptom avråder rådet från inblåsningar vid HLR. I en akut situation kan det vara svårt att faställa om det finns misstanke eller förekomst av cocid-19. I sådant fall rekommenderas också HLR men enbart bröstkomressioner. Avrådan gäller både ventilation med pocketmask och inblåsningar min mot mun.

Skyddsutrustning

När personal utför hjärt- och lungräddning kan det upplevas svårt att ge mun till mun metoden när tex. omsorgstagaren blöder, kräks eller snusar. Detta är en arbetsmiljöfråga och därför ska varje personal ha tillgång till en skyddsmask på varje enhet/våningsplan.

Leverantör av sjukvårdsmaterial är One Med.

Information om utbudet av andningsmasker Länk till annan webbplats.

Utbildning

Växjö kommuns riktlinje , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2023