Hjärt- och lungräddning – HLR

Rekomendationer från Svenska rådet för hjärt-lungräddning med anledning av covid-19 (Coronavirus)

Vid luftvägssymptom avråder rådet från inblåsningar vid HLR. I en akut situation kan det vara svårt att faställa om det finns misstanke eller förekomst av cocid-19. I sådant fall rekommenderas också HLR men enbart bröstkomressioner. Avrådan gäller både ventilation med pocketmasl och inblåsningar min mot mun.

Ansvar

Patienter inom kommunal hälso- och sjukvård ska i händelse av hjärtstopp behandlas med HLR såvida det inte finns ett dokumenterat ställningstagande till att HLR inte ska utföras. Ställningstagandet görs av läkare.

För patienter som bor i särskilt boende enligt SoL finns det särskilda riktlinjer för HLR, se länk till regionens vårdgivarweb HLR på säbo Länk till annan webbplats.

De dokument som används i samband med tillämpning av rutinen för särskilt boende är:

Information om hjärtlungräddning , 124 kB.

Checklista HLR särskilt boende , 17.1 kB.

Ställningstagande HLR Omvårdnadspärmen , 98.6 kB.

Om det för personalen är uppenbart att cirkulation och andningsfunktion inte går att återställa ska HLR inte påbörjas. Exempel på sådana situationer är när personer har skador som inte är förenliga med liv eller uppvisar tydliga tecken på att ha varit döda en längre tid.

Den personal som fått utbildning i hjärt- och lungräddning har genom detta fått kunskap för att hjälpa en person utan fungerande hjärtfunktion och därmed kanske rädda dennes liv. Om personalen inte vet hur man gör HLR:

  1. Om kollega finns i närheten som kan utföra HLR, be om hjälp.
  2. Ring 112.
  3. Informera sjuksköterska.


Informationsöverföring till närstående/företrädare

Informationsöverföring hanteras på samma sätt som vid andra förändringar i hälsotillståndet. Se rutin

När läkare tagit ställning till att HLR inte ska utföras

  • Läkare har då i samråd med omsorgstagare/närstående/företrädare beslutat att HLR inte ska utföras. 
  • Läkaren har ansvar för att informera kommunens sjuksköterska om beslutet.
  • Sjuksköterskan dokumenterar beslutet i journalen under sökordet "Observera".
  • Sjuksköterskan ansvarar för att samtlig berörd personal får information om vad som gäller.

Skyddsutrustning

När personal utför hjärt- och lungräddning kan det upplevas svårt att ge mun till mun metoden när tex. omsorgstagaren blöder, kräks eller snusar. Detta är en arbetsmiljöfråga och därför ska varje personal ha tillgång till en skyddsmask på varje enhet/våningsplan.

Leverantör av sjukvårdsmaterial är One Med.

På följande länk hittar ni utbudet av andningsmasker

www.onemed.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning

Växjö kommuns riktlinje , 68.4 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2021