Patientsäkerhetsberättelse och plan

Här hittar du information om patientsäkerhetsberättelse och plan

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vårdgivaren varje år, senast den 1 mars upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå

  • hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra patientsäkerheten, och
  • vilka resultat som uppnåtts

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.

Organisation och ansvar i patientsäkerhetsberättelsen för Omsorgsförvaltningen beskrivs nedan:

Organisation och ansvar , 115 kB, öppnas i nytt fönster.

Omsorgsförvaltningens berättelse och plan

Patientsäkerhetsberättelse 2023 med patientsäkerhetsplan för 2024 , 616.4 kB.

Nämnden för Arbete och Välfärds berättelse och plan

Patientsäkerhetsberättelse 2023 med patientsäkerhetsplan för 2024 , 476.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2024