Patientsäkerhetsberättelse och plan

Här hittar du information om patientsäkerhetsberättelse och plan

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vårdgivaren varje år, senast den 1 mars upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå

  • hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra patientsäkerheten, och
  • vilka resultat som uppnåtts

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.

Delen om organisation och ansvar i patientsäkerhetsberättelsen ändras mycket lite över åren och kan därför läsas nedan:

Organisation och ansvar , 1 MB.

Omsorgsförvaltningens berättelse och plan

Patientsäkerhetsberättelse 2021 med patientsäkerhetsplan för 2022 , 1.2 MB.

Nämnden för Arbete och Välfärds berättelse och plan

Patientsäkerhetsberättelse 2021 med patientsäkerhetsplan för 2022 , 226.6 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022