Patientsäkerhetsberättelse och plan

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vårdgivaren varje år, senast den 1 mars upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå

  • hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra patientsäkerheten, och
  • vilka resultat som uppnåtts

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.

Delen om organisation och ansvar i patientsäkerhetsberättelsen ändras mycket lite över åren och kan därför läsas nedan:

Organisation och ansvar , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Omsorgsförvaltningens berättelse och plan

Patientsäkerhetsberättelse 2020 , 396.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Patientsäkerhetsplan 2021 , 36.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Nämnden för Arbete och Välfärds berättelse och plan

Patientsäkerhetsberättelse och plan 2020 och 2021 , 120.2 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 april 2021