CPAP / Bi-LevelPAP

Här hittar du information och länk till information om behandling med CPAP / Bi-LevelPAP.

Om CPAP-behandling  Länk till annan webbplats.i Vårdhandboken.

CPAP-behandling i kommunal vård

När en person behöver hjälp med CPAP/Bi-Level behandlingen är det sjuksköterska som har ansvar för behandlingen. Det är dock ingen delegerad uppgift. Utförandet av behandlingen kan ordineras till baspersonal och signeras på signeringslista.

Ibland bedömer slutenvården att det krävs utbildning för de medarbetare som ska utföra insatsen och då måste utbildning genomföras tills de bedömer att en tillräckligt god kompetens har uppnåtts. Utbildningen ges då oftast på sjukhus av sjukgymnast med speciell kompetens inom området och god kännedom om patienten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2024