Dokumentation

I patientjournalen ska, efter dödsfallet, antecknas:

  • när dödsundersökningen gjordes och resultatet av denna.
  • att blanketterna som ska fyllas i vid dödsfallet har blivit ifyllda.
  • att läkare har informerats om att personen har avlidit, samt när informationen lämnades
  • när personen transporterades till bårhuset och vem som utförde transporten.
  • vilken information som lämnats till anhöriga och om anhöriga tagit över ansvaret för den avlidne.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2019
Rutiner för hälso- och sjukvård