Dokumentation

I patientjournalen ska, efter dödsfallet, antecknas:

  • när dödsfallsundersökningen gjordes
  • att blanketterna som ska fyllas i vid dödsfallet har blivit ifyllda
  • att läkare har informerats om att personen har avlidit, samt när och hur informationen är lämnad
  • vilken information som lämnats till närstående och till vilka och om de har tagit över ansvaret för transport av den avlidne till bårhus.
  • om dödsfallet planeras att registeras i Svenska Palliativregistret

Använd dokumentationsmall: Dödsfall kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2024
Rutiner för hälso- och sjukvård