Ansvar

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att det upprättas rutiner för omhändertagande, transport och förvaring av den avlidne.

Enhetschef/områdeschef

Enhetschef/områdeschef ansvarar för att rutiner är kända och tillämpas i verksamheten.

Sjuksköterska

Har ansvar för att utföra och ordinera omvårdnadsinsatser i samband med dödsfallet. Ansvaret beskrivs i checklista , 46.3 kB, öppnas i nytt fönster. som också används för att säkerställa att alla delar i insatserna utförs.

Undersköterska och vårdbiträde

Har ansvar för att utföra omvårdnad och omsorgsinsatser i samband med dödsfallet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2023
Rutiner för hälso- och sjukvård