Tillvaratagande av personliga värdeföremål

Innan kroppen förs till bårhus ska värdeföremål tas av. Undantag är värdeföremål som inte går att avlägsna samt eventuella värdeföremål som anhöriga uttryckligen önskar få sitta kvar.

Blanketten ”Personliga värdeföremål” , 29 kB. ska upprättas och lösa föremål som lämnas till anhöriga ska läggas i kuvert och överlämnas till anhöriga.

Blanketten ska undertecknas av den anhörige och en person i personalen. Den kvitterade originalförteckningen ska sparas i patientens journal, enligt kommunens dokumenthanteringsplan.

Tillvaratagna värdeföremål kan åter sättas på kroppen i samband med kistläggning. I de fall anhöriga inte är med vid tillvaratagandet av personliga värdeföremål läggs lösa föremål i värdepåse som försluts och förvaras i värdeskåp. Blanketten undertecknas då av två personer i personalen. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård