Omhändertagande av avliden

Omhändertagandet av avliden är en hälso- och sjukvårdsuppgift där sjuksköterskan är ansvarig.

Grunden i omhändertagandet är att det alltid ska ske med respekt för den avlidne och de efterlevande ska visas hänsyn och omtanke.

Rutiner för omhändertagande av efterlevande

 • Stanna kvar hos de efterlevande efter dödfallet. Var ett mänskligt stöd. Visa omtanke och respekt. Fråga om de vill vara ensamma en stund.
 • Försök få dem att känna sig trygga genom att vidröra den avlidne (stryk över kinden, ta i handen) så förmedlar du att det fortfarande är naturligt med beröring.
 • Låt dem själva ringa och tala med andra släktingar, då detta kan vara en hjälp till att göra döden verklig för var och en. Hjälp till endast vid behov.
 • Låt de efterlevande ta god tid på sig för avskedet.

Rutiner för omhändertagande av den avlidne

Inom de första timmarna sedan någon avlidit börjar likstelheten att inträffa. Likstelhet är en kemisk förändring i muskulaturen som kan variera från person till person. Därför är det viktigt att inte vänta för länge med omhändertagandet av den avlidne.

Den avlidne görs i ordning i bostaden. Närstående bör så långt som möjligt ges tillfälle att vara delaktig i omhändertagandet. Uppmärksamma speciella kulturella, etniska, andliga/religiösa behov och önskemål.

 • Kontakta sjuksköterska om det inte redan är gjort.
 • Tillämpa basala hygienrutiner.
 • Stäng av eventuella infusioner och syrgas, ta bort varmt täcke och vädra i rummet.
 • Arbeta två tillsammans och fråga om de efterlevande vill delta i omhändertagandet.
 • Ta bort kuddar och hjälpmedel från sängen och fäll den i planläge.
 • Slut den avlidnes ögonlock.
 • Tvätta de delar av kroppen som behöver tvättas.
 • Raka bort eventuell skäggstubb och kamma håret så som den avlidne har haft det tidigare.
 • Tejpa ihop sår. Förstärk bandage eller ersätt dem med nya.
 • Ta bort nasal sond, urinkateter och trach, medan Witzelfistel och PEG kan få sitta kvar.
 • Torka ur munhålan och näsborrarna. Fukta gärna läpparna med lite vaselin eller cerat.
 • Sätt in eventuell tandprotes om det går. I annat fall får den följa med den avlidne till bårhuset.
 • Sätt på den avlidne kläder i enlighet med de efterlevandes önskemål. Glöm inte underkläder. Finns inga önskemål bör den avlidne minst ha underkläder och till exempel ett linne på sig.
 • Lägg tillrätta den avlidne med armarna längs sidan eller på bröstet (undvik att knäppa händerna om det inte är säkerställt att den avlidne ville ha det så).
 • Lägg en kudde under huvudet så att hakan förs ner mot bröstet alternativt använd ett hakstöd.
 • Förbered för lyft genom att lägga ett rent lakan under den avlidne.
 • Lägg ett plastat underlägg under bålen och vik upp mellan benen.
 • Tillsammans med efterlevande ska personliga värdeföremål tas bort, till exempel smycken. Se ”Tillvaratagande av personliga värdeföremål”. De värdeföremål som ska följa den avlidne till bårhuset förtecknas på ”Meddelande till begravningsbyrå , 265.7 kB.”.
 • Tillse att ansvarig sjuksköterska har märkt den avlidne med ID-band, i annat fall kontakta ansvarig sjuksköterska.
 • Gör i ordning sängen och bred ett rent lakan över den avlidne, men täck inte över ansiktet.
 • Den avlidnes rum ska förses med lämplig och tillgänglig utsmyckning. Ett fridfullt intryck eftersträvas, till exempel med dämpad belysning.
 • Ge närstående god tid att ta avsked.
 • Lämna ut informationsmaterial om sådant finns tillgängligt. Materialet fungerar som en liten handledning för den som i egenskap av närstående har drabbats av ett dödsfall.
 • Ge utrymme för en avskedsstund för efterlevande och personal. Sitt i lugn och ro, bjud på kaffe eller dryck.
 • Erbjud stöd till efterlevande i samband med hämtning av den avlidne.
 • Informera om hur transporten går till och vart den avlidne förs. I särskilt boende informeras om att transporttjänsten är upphandlad och att kostnaden för tjänsten från det företaget är avsevärt lägre är vid val av annan begravningsbyrå. De efterlevande har ändå möjlighet att välja annat företag, men betalar då själva. I ordinärt boende väljer de själva. Upphandlingen/det lägre priset gäller inte där.
 • I de fall de efterlevande frågar om vilka begravningsbyråer som finns att tillgå är det viktigt att hänvisa till internet och inte rekommendera något specifikt företag.
 • Informera om efterlevandekontakter
 • Observera om den avlidne har pacemaker. Se ”Explosiva implantat”.
 • Flaggning görs i särskilt boende enligt boendets instruktioner. Observera skillnader i trosuppfattningar och religioner.
 • Lås dörren när den avlidne hämtats av begravningsbyrån. Det är nu ett dödsbo som inte får beträdas utan efterlevandes närvaro.  

Checklista för utskrift , 55.5 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård