Omhändertagande av avliden

Omhändertagandet av avliden är en hälso- och sjukvårdsuppgift där sjuksköterskan är ansvarig.

 • Stanna kvar hos de närstående efter dödfallet. Var ett mänskligt stöd. Visa omtanke och respekt. Fråga om de vill vara ensamma en stund.
 • Försök få de närstående att känna sig trygga genom att vidröra den avlidne (stryk över kinden, ta i handen) så förmedlar du att det fortfarande är naturligt med beröring.
 • Låt närstående själva ringa och tala med andra släktingar, då detta kan vara en hjälp till att göra döden verklig för var och en. Hjälp till endast vid behov.

Checklista för sjuksköterskor , 255.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Rutiner för omhändertagande av avliden

Inom de första timmarna sedan någon avlidit börjar likstelheten att inträffa. Likstelhet är en kemisk förändring i muskulaturen som kan variera från person till person. Därför är det viktigt att inte vänta för länge med omhändertagandet av den avlidne.

Grunden i omhändertagandet är att det alltid ska ske med respekt för den avlidne och de efterlevande ska visas hänsyn och omtanke. Den avlidne görs i ordning i bostaden. Närstående bör så långt som möjligt ges tillfälle att vara delaktig i omhändertagandet. Uppmärksamma speciella kulturella, etniska, andliga/religiösa behov och önskemål.

 • Kontakta sjuksköterska om det inte redan är gjort.
 • Tillämpa basala hygienrutiner.
 • Stäng av eventuella infusioner och syrgas, ta bort varmt täcke och vädra i rummet.
 • Arbeta två tillsammans och fråga om anhöriga/närstående vill delta i omhändertagandet.
 • Ta bort kuddar och hjälpmedel från sängen och fäll den i planläge.
 • Slut den dödes ögonlock.
 • Tvätta de delar av kroppen som behöver tvättas.
 • Raka bort eventuell skäggstubb och kamma håret så som den avlidne har haft det tidigare.
 • Tejpa ihop sår. Förstärk bandage eller ersätt dem med nya.
 • Ta bort nasal sond, urinkateter och trach, medan Witzelfistel och PEG kan få sitta kvar.
 • Torka ur munhålan och näsborrarna. Fukta gärna läpparna med lite vaselin eller cerat.
 • Sätt in eventuell tandprotes om det går. I annat fall får den följa med den avlidne till bårhuset.
 • Sätt på den avlidne kläder i enlighet med de närståendes önskemål. Glöm inte underkläder. Finns inga önskemål bör den avlidne minst ha underkläder och till exempel ett linne på sig.
 • Lägg tillrätta den avlidne med armarna längs sidan eller på bröstet (undvik att knäppa händerna om det inte är säkerställt att den avlidne ville ha det så).
 • Lägg en kudde under huvudet så att hakan förs ner mot bröstet alternativt använd ett hakstöd.
 • Förbered för lyft genom att lägga ett rent lakan under den avlidne.
 • Lägg ett plastat underlägg under bålen och vik upp mellan benen.
 • Tillsammans med anhöriga ska personliga värdeföremål tas bort, till exempel smycken. Se ”Tillvaratagande av personliga värdeföremål”. De värdeföremål som ska följa den avlidne till bårhuset förtecknas på ”Meddelande till begravningsbyrå , 265.7 kB, öppnas i nytt fönster.”.
 • Tillse att ansvarig sjuksköterska har märkt den avlidne med ID-band, i annat fall kontakta ansvarig sjuksköterska.
 • Gör i ordning sängen och bred ett rent lakan över den avlidne, men täck inte över ansiktet.
 • Den avlidnes rum ska förses med lämplig utsmyckning som finns att tillgå på alla särskilda boenden. Ett fridfullt intryck eftersträvas, till exempel med dämpad belysning.
 • Ge närstående god tid att ta avsked.
 • Lämna ut informationsmaterial som kommunen eventuellt tagit fram. Materialet fungerar som en liten handledning för den som i egenskap av närstående har drabbats av ett dödsfall.
 • Ge utrymme för en avskedsstund för närstående och personal. Sitt i lugn och ro, bjud på kaffe eller dryck.
 • Erbjud stöd till närstående i samband med hämtning av den avlidne.
 • Informera om hur transporten går till och vart den avlidne förs.
 • I de fall anhöriga frågar om vilka begravningsbyråer som finns att tillgå är det viktigt att personalen hänvisar till telefonkatalogen eller Internet.
 • Informera om efterlevandekontakter.
 • Observera om den avlidne har pacemaker. Se ”Explosiva implantat”.
 • Flaggning görs enligt boendets instruktioner. Observera skillnader i trosuppfattningar och religioner.
 • Lås dörren när den avlidne hämtats av begravningsbyrån. Det är nu ett dödsbo som inte får beträdas utan närståendes närvaro.  
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2019
Rutiner för hälso- och sjukvård