Märkning av den döda kroppen

Innan den avlidne transporteras från sin bostad måste identiteten vara styrkt.

Den avlidne ska förses med ett identitetsband. Identitetsbandet får endast fästas av sjuksköterska eller läkare.

Identitetsbandet ska innehålla uppgifter om namn och personnummer. Kontroll görs i journalhandling eller med närstående att uppgifterna är korrekta.

Identitetsbandet får inte klippas av, vare sig av vårdpersonal eller begravningsbyråpersonal.   

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Rutiner för hälso- och sjukvård