Explosiva implantat

Om den avlidne har en pacemaker måste denna tas bort så snart det är möjligt.

Läkare är ytterst ansvarig för att explosiva implantat tas ur den döda kroppen.Av blanketten meddelande till bårhus ska det framgå om den avlidne har pacemaker eller andra implantat (exempel: defibrillator - ICD, insulin- och infusionspumpar, ILR - inplanterad looprekorder som mäter hjärtrytmen, samt nervstimulatorer). 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Rutiner för hälso- och sjukvård